Contact Us

Kontakta Oss

Finns det frågor du fortfarande har om att färga ditt grå hår? Har du en berättelse du vill dela med oss om de positiva förändringarna du har upplevt efter att du färgat håret? Vad tycker du om vår webbplats? Vilken annan information vill du hitta här? Berätta för oss.

OBS: Vi accepterar eller överväger inte oönskade idéer eller förslag till nya produkter eller andra kreativa idéer eller förslag som rör produktändringar eller förbättringar, reklam- och marknadsföringsplaner och andra affärsfrågor. Om du väljer att skicka sådan korrespondens och / eller material, kommer de att behandlas som icke-konfidentiellt och med icke-äganderätt, vilket innebär att Combe är fria att använda dem för alla syften, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter med denna information, och ingen ersättning av något slag kommer att betalas ut till de personer som lämnar sådana inlämningar.

Please type the letters and numbers below

Now you will be redirected to another website according to your geo-location